3.11.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΞΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ-----ΞΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ

Giannis Papanikos/Associated Press