5.11.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ --ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ -- ---ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ

Rob Stothard / Getty Images