4.11.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Hosam Kamel ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ--ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--ΣΤΗΝ Maaret al-Numan ---ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ------

REUTERS / Khalil Ashawi