3.11.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΛΙΓΗ ΜΠΑΛΙΤΣΑ ΜΕ Τ'ΑΔΕΡΦΙ ΑΠ' ΤΗ ΣΥΡΙΑ--- ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ Mafraq ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ---ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΛΙΓΗ ΜΠΑΛΙΤΣΑ-

(AP Photo/Muhammed Muheisen)