16.12.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ---ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ---ΣΑΝ ΟΛΩΝ--Rojin--Majid-- Widad---ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ -Horgos-,ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ----ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ-

Mauricio Lima—The New York Times/Redux