31.1.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΝΑΥΑΓΩΝΤΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝ0--ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ--ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΒΟΡΕΙΑ-ΝΑΥΑΓΩΝΤΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ DROSOS (AP)