16.1.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΜΟΥ---- ΣΤΗ '''ΖΟΥΓΚΆ ΤΟΥ ΚΑΛΑΙ''---ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ------

PHILIPPE HUGUEN (AFP)