13.1.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ Douma--- ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ---ΖΩΝΤΑΣ

REUTERS/Bassam Khabieh