1.2.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΦΑΣΙΣΤΕΣ---ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ