5.2.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ -ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΕΤΣΕΒΟ -ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ-ΓΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ----ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ


Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images