24.2.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ--ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΠ' ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ---ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ

ARIS MESSINIS (AFP)