16.2.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----------ΞΕΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ-ΚΟΙΤΑΖΩ ΠΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ-ΓΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΥΓΕΛΗ----ΞΕΜΕΝΟΝΤΑΣ

 AP/Boris Grdanoski)