1.2.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΣΤΗ Yuba-ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ--- ΟΠΛΑ--ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΙ----ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ----