8.3.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΑ ΒΑΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ-----ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ