10.3.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ-----ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ

ALEXANDER KOERNER (GETTY IMAGES)