8.3.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ Jesreen ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ---ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ---ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ


. REUTERS/Bassam Khabieh