19.4.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΙΝΕΜΑ--- ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ-- ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΥΜΠΑΝ--- ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ--ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΙΝΕΜΑ


REUTERS/Stoyan Nenov