3.4.16

ΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΣΚΗΝΟΥΠΟΛΗ- ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ--ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ----

BULENT KILIC (AFP)