5.4.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΜΑΣ---ΣΤΗ ΘΥΜΩΜΕΝΗ ΠΟΖΑ ΜΑΣ---ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ---ΕΧΟΝΤΑΣ


REUTERS/Marko Djurica