9.4.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΣΤΡΙΒΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ---ΣΤΟ Bustan al-Qasr ---ΤΟΥ ΧΑΛΕΠίΟΥ----ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΡΗΜΑΓΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΑ ΟΡΘΙΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ-----ΣΤΡΙΒΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ---ΣΤΟ Bustan al-Qasr ---ΤΟΥ ΧΑΛΕΠίΟΥ

\
REUTERS/Abdalrhman Ismail