2.5.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΙΣΚΙΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΑΛΕΠΙ---ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ----

Abdalrhman Ismail