26.5.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ---- ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑ--ΚΑΜΜΕΝΟΥ--ΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ---ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ----

/Yannis Kolesidis