16.5.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ-- ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ--- ΣΤΗ ΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ--- ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ


Jean-Sebastien Evrard/