12.5.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΤΗ ΣΚΗΝΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ---ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ -


Marko Djurica