2.5.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ--ΣΤΗ ΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ---ΣΕ ΑΚΟΜΗ ΜΙΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΛΑΝΤ--ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ

/StephaneMahe