26.5.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΟΥ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ--ΣΤΗΝ Maaret al-Numan--ΤΗΣ Idlib ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ---ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΟΥ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ-

/Khalil Ashawi