22.6.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΦΑΛΟΥΤΖΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ---ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ


/Thaier Al-Sudani