13.6.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΕΠίΟΥ------ ΖΩΝΤΑΣ------

KARAM AL-MASRI