13.6.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------------ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΣ- ΕΝΑΣΤΡΗ ΝΥΧΤΑ--ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ Idlib----ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΣ-


Ammar Abdullah