20.7.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΙΣΚΙΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΟΥΣ---- ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--- ΣΤΟ al-Fardous ΤΟΥ ΧΑΛΕΠΙΟΥ-----ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ


Abdalrhman Ismail