24.7.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ--- ΣΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ---ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ----

/Bassam Khabieh