20.7.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Juba--ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ-- ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ--ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ-----


EricKanalstein