9.7.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΖΩΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ---ΣΤΟ Kadi Askar ΤΟΥ ΧΑΛΕΠΙΟΥ--ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--- ΖΩΝΤΑΣ

ABDALRHMAN ISMAIL]