4.7.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΣΤΗΝ Karrada ΤΗΣ ΒΑΓΔΑΤΗΣ---- \ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ---ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ


Khalid al Mousily