15.8.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΛΤΑ---ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΝΑΥΑΓΙΣΜΕΝΗ ΒΑΡΚΑ--ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΣ-


Manu Brabo/