25.8.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΣΥΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΕΠΙ----ΣΥΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ

/Abdalrhman Ismail