14.8.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛαΝΗΤΗ----ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ Μας ΣΤΟ Manbij ΣΤΟ ΧΑΛΕΠΙ--ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ

Rodi Said