1.10.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΛΑΝΗΤΗ----ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΣΤ' ΕΡΕΙΠΙΑ-ΣΤΟ ΧΑΛΕΠΙ--ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ


Abdalrhman Ismail