1.10.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟΥ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ----ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ-

Abdalrhman Ismail