10.11.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΡΑΜΠ---ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Berkeley ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ--ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ--

Elijah Nouvelage