11.11.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΡΑΜΠ---- ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ--ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ-


/Bria Webb