25.11.16

ΣΤΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤ' ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ Ντούμα ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ----ΜΕΝΟΝΤΑΣ


Bassam Khabieh