23.11.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΙΣΚΙΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΠίΟΥ--ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ


Abdalrhman Ismail