16.11.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΧΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΠΑΜΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ---- ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ---ΧΑΛΩΝΤΑΣ-----