9.11.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ--- ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΡΑΜΠ---ΣΤΟ ΟΚΛΑΝΤ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ---ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ

Noah Berger