15.11.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ-ΤΗΣ Douma ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ---ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ---ΖΩΝΤΑΣ


Bassam Khabieh