11.11.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----------ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΡΑΜΠ----ΣΤΟ Los Angeles---ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ-----

=
Mario Anzuoni