23.11.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΟΣΟΥΛΗ- ΜΠΑΛΙΤΣΑ ----ΑΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙΠΛα ΣΤΗΝ -Qayyarah,--ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ

ODD ANDERSEN