23.11.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ Tahrir ---ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΠΡΟΣ -ΤΗ ΜΟΣΟΥΛΗ--ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ---

/Thaier Al-Sudani