14.12.16

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΕΠΙ---ΕΞΟΔΟ---ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ---ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ--

Abdalrhman Ismail